KAYNAK GELİŞTİRME SERTİFİKA PROGRAMI

basvur

Modül 1 - Kaynak Geliştirme Genel Prensipler (Fundraising Principles & Trends)

Katılımcılar sivil toplum ve sivil toplumda kaynak gelişirmenin rolü, hayırseverlik hakkında bilgi sahibi olacak, kaynak geliştirme yöntemlerinin genel prensiplerini öğrenecekler.


Kaynak Geliştirme Genel Prensipler

Kaynak Geliştirmenin Hukusal Boyutu 

Kaynak Geliştirmede Etik Değerler 

Kaynak Geliştirme Döngüsü & Bağışçı Motivasyonu

Kaynak Geliştirme Muhasebe Boyutu 

 

Modül 2 - Kaynak Geliştirme İletişimi (Fundraising & Communications)

Kaynak geliştirme ve iletişim birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Katılımcılar bu modülde iletişimin kaynak geliştirmedeki rolünü, hedef kitleye uygun mesaj geliştirmeyi iletişim araçlarını harekete geçirmek için etkin kullanmayı öğrenecekler.

İletişim nedir?

Hikaye anlatıcılığı

Kampanya tasarımı

İletişim takvimi tasarımı ve planlama

Modül 3 - Doğrudan Pazarlama yöntemleri ile geniş kitlelerden küçük bağışlar sağlamak (Fundraising from many, through direct marketing)

Katılımcılar doğrudan pazarlama yöntemleri ile bireysel kaynak geliştirme yöntemlerini derinlemesine öğrenecekler, bu teknikleri kullanarak seçtikleri kurumun kültürüne, yapısına uygun bir strateji oluşturabilecekler. 

Düzenli Bağış ve Dönüşüm stratejileri

Telefonla Bağış

Yüzyüze Yöntemi ile Bağış

Dijital Kaynak Geliştirme Yöntemleri

İktisadi işletmeler & ürünler

Elçi Bağışçılık

 

Modül 4 - Büyük Bağışçılar – Kurumlardan büyük bağışlar sağlamak (Major Donors)

Katılımcılar kişi ya da kurumlardan büyük meblağlarda bağış alma yöntemlerini öğrenecekler, bu teknikleri kullanarak seçtikleri kurumun kültürüne, yapısına uygun bir strateji oluşturabilecekler.
Katılımcılar bu yöntemlerin gerektirdiği süreç, maddi kaynak ve insan kaynağı maliyetleri hakkında da bilgi sahibi olacaklar.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri, kurumsal işbirlikleri oluşturma, büyük bağış sağlama yöntemleri yanı sıra muhtemel proje fon kaynakları incelenecek, başvuru süreçleri gözden geçirilecek ve büyük bağış sağlamaya yönelik kurum ve kişilere sunum teknikleri de ele alınacaktır.

Kurumsal İlişkiler & İşbirlikleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Etkili Sunum Teknikleri

Hibeler/Küçük Ölçekli Fonlar

Modül 5 - Bağışçı Yönetimi ve Bağışçı Bağlılığı (Donor Management & Donor Loyalty)

Katılımcılar bağışçı kavramını, bağışçıların farklı bağış yapma motivasyonlarını inceleyecekler. Varolan veritabanını incelemeyi, veriler üzerinden büyüme potansiyelini incelemeyi öğrenecekler, potansiyel bağışçı arama yöntemleri konusuna hakim olacakları gibi, yeni kazanılmış bağışçının bağlılığını artırmaya dair yöntemleri geliştirecekler.

Destekçi/Bağışçı Araştırma

Bağışçı Döngüsü & Teşekkür Prosedürleri

Bağışçı Veritabanları & CRM

Bağışçı Bağlılığı Stratejileri  

Modül 6 - Strateji, Planlama, Bütçe (Fundraising Strategic Planning)

Katılımcılar kaynak geliştirme stratejisi oluşturmaya başlamak için pratik araçlar, metotlar öğrenecekler, uzun-dönemli planlamanın önemini kavrayacaklar.

Performans Ölçüm Kriterleri

Durum Analizi Teknikleri

 

Eğitim Yaklaşımı nedir?

Program FundraisingOkulu.org tarafından gerçekleşmektedir. Öğrenmenin kalıcı olması esastır. Bu sebeple öğrenmeyi güçlendirici metotlara yer verilir. Temelde ‘aktif’ ve ‘birlikte’ öğrenme yaklaşımı benimsenmiştir. Program boyunca katılımcıların ve eğitmenlerin paylaşımları büyük önem taşır. Tüm katılımcıların güven ve samimiyet ortamında  eğitim almasına büyük hassasiyet gösterilir.

Eğitimleri kim veriyor?

Dersler, kaynak geliştirme metotlarına hakim, konusunda uzman kişiler tarafından verilir. Sivil toplum ve özel sektörden misafir konuşmacılar da yer alıyor. Eğitmenleri aşağıdaki görebilirsiniz.

Program Direktörü: Güneş Yıldırım

Program Koordinatörleri: Hülya Bozkurt Doğan & Sema Deliktaş

Eğitimleri ne kadar sürüyor?

21 dersten oluşan program 8 haftada tamamlanmaktadır. 

Eğitim Programı Tarihleri;

16 Eylül Cumartesi 10:00-16:00 

19 Eylül Salı 19:30-20:45 

23 Eylül Cumartesi 10:00-16:00

26 Eylül Salı 19:30-20:45

28 Eylül Perşembe 19:30-20:45 

30 Eylül Cumartesi 10:00-16:00

5 Ekim Perşembe 19:30-20:45 

7 Ekim Cumartesi 10:00-16:00

10 Ekim Salı 19:30-20:45

14 Ekim Cumartesi 10:00-16:00

17 Ekim Salı 19:30-20:45

21 Ekim Cumartesi 10:00-16:00

28 Ekim Cumartesi 10:00-16:00

11 Kasım Cumartesi 10:00-16:00 Kapanış Oturumu

Programa%80 devam zorunluluğu vardır. Programa katılım 25 kişi ile sınırlıdır.

 

Katılım ücreti nedir?

Kayıt Ücreti: 14.500,00 TL 

Grup indirimleri için ayrıca bilgi isteyiniz. (fundraisingokulu@gmail.com)

 

Eğitim nerede gerçekleşecek?

Eğitim çevrim içi gerçekleştirilecektir. (Zoom) 

 

Nasıl başvurabilirim?

FORMU DOLDURARAK hemen başvurabilirsiniz.

 

Başvuru yaptığımda kabul edilmiş oluyor muyum? Nasıl değerlendirilecek?

Henüz değil. Başvurunuz ön kayıt olarak nitelendirilir. 

Formu doldurarak başvuran adaylar aranır ve bir ön-görüşme yapılır. Bu ön görüşmede onaylanan adaylar programa katılır.

 

Programa kimler katılmalı?

• Sivil toplumda ‘iletişim ve kaynak geliştirme’ alanında uzmanlaşmak isteyenler

• Sivil Toplum Kuruluşu çalışanları

• Sivil toplumda bir kariyer hedefleyen öğrenciler / yeni mezunlar

• Özel sektörden sivil toplum sektörüne geçiş yapmak isteyen profesyoneller

• Sivil toplumun dinamiklerini daha iyi anlamak isteyen, özel sektörde kurumsal sosyal sorumluluk alanında çalışanlar 

• Sosyal girişimciler

 

Programa devam zorunluluğu var mı?

Bu özel içeriğin hiç bir parçasını kaçırmamanızı öneririz. Katılamadığınız günler elbette olabilir ama Sertifikayı almaya hak kazanmak için %80 devam zorunluluğu yanında vaka çalışmalarına katılım gerekmektedir. 

 

Programa burslu katılabilir miyim?

Başvuru için motivasyon mektubunuzu ve özgeçmişinizi bilgi@fundraisingokulu.org adresine gönderiniz. 

Burs kontenjanı sınırlıdır. Adayların beklenen kriterlere uygun olmaması halinde kontenjanın tamamı kullanılmayabilir. Tüm burs başvuruları göz önüne alınarak, uygun adaylara %75, %50 ve %25 burs verilecektir.

 

Detaylı bilgi ve tüm sorularınız için lütfen bize ulaşın

Program Direktörü Güneş Yıldırım, Program Koordinatörleri Hülya Bozkurt Doğan & Sema Deliktaş

fundraisingokulu@gmail.com

 

2023 Dönemi Eğitmenleri